โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
92 หมู่ที่ 15  ตำบลรับร่อ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077-630-767
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.87 KB 205
ดาวน์โหลดหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การล้างมือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1008.86 KB 237
ดาวน์โหลดหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลัก 9 อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 226
ดาวน์โหลดเอกสารความรู้เรื่อง การออกกำลังกาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2 MB 243
ดาวน์โหลดเอกสารความรู้เรื่อง การเเปรงฟัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.99 MB 224
อาหารสำรับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 240
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 230
เส้นทางอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.82 MB 267
โลกออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 222
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB 224
บุคลิกกับการเลือกอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.83 MB 236
บรรจุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 730.65 KB 234
บทบาทของคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 231
ธุรกิจออนไลน์เพื่อการสร้างรายได้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.72 KB 229
ธุรกิจเพื่อชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.64 MB 224
เทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.61 KB 212
ทักษะอาชีพ ธุรกิจออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 723.16 KB 237
ทักษะในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 889.26 KB 254
งานช่าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 275
งานเกษตร การเลี้ยงสัตว์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 434
คุณสมบัตสำหรับผู้ประกอบอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 221
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 225
ข้อมูลเเละสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 224
ก้าวทันเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 222
การออกเเบบเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 237
การสื่อสารข้อมูลเเละเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 221
การวิเคราะห์อาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 902.54 KB 210
การบริการอาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 238
การบริการ เครื่องดื่ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.45 MB 222
การดูเเลรักษาเสื้อผ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 214
การใช้ซอฟเเวร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 309
การจัดสวนในภาชนะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 335
การจัดเเละตกเเต่งบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 222
การเเปรรูปผลผลิตทางการเกษตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 212
กระบวนการทางเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 650.62 KB 217
กระบวนการเเปลงข้อมูลสู่สารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 219
เเนวทางการเข้าสู่อาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 219