ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สอบ EXCEL ม.1 ห้อง 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.84 KB 10
สอบ EXCEL ม.1 ห้อง 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.84 KB 7
สอบ EXCEL ม.1 ห้อง 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.99 KB 10
ม.1 เส้นทางอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.83 MB 26
4 ซอฟต์เเวร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 119
3 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB 134
2 หลักการเเก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 170
1 ข้อมูลเเละสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 148