ผู้บริหาร

ดร.กันยมาส ชูจีน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/09/2017
ปรับปรุง 11/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 44330
Page Views 64323
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา คุริง ท่าแซะ
2 โรงเรียนประชานิคม 2 คุริง ท่าแซะ
3 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง คุริง ท่าแซะ 077520341
4 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ
5 โรงเรียนบ้านแก่งเพกา ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ
6 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ท่าข้าม ท่าแซะ
7 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น ท่าข้าม ท่าแซะ 077-630003
8 โรงเรียนบ้านหัวว่าว ท่าข้าม ท่าแซะ
9 โรงเรียนบ้านเขาพาง ท่าข้าม ท่าแซะ
10 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ ท่าข้าม ท่าแซะ
11 โรงเรียนบ้านหนองเรือ ท่าข้าม ท่าแซะ
12 โรงเรียนประชานิคม 3 ท่าข้าม ท่าแซะ
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ 0-77 59-9203
14 โรงเรียนบ้านทุ่งบิ่น ท่าแซะ ท่าแซะ
15 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย ท่าแซะ ท่าแซะ 077-599374
16 โรงเรียนชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ
17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ท่าแซะ
18 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ 0-7759-9005
19 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ ท่าแซะ ท่าแซะ
20 โรงเรียนวัดควนมณี นากระตาม ท่าแซะ
21 โรงเรียนวัดวังครก นากระตาม ท่าแซะ
22 โรงเรียนประชาสันติ นากระตาม ท่าแซะ
23 โรงเรียนบ้านละมุ นากระตาม ท่าแซะ
24 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม รับร่อ ท่าแซะ
25 โรงเรียนบ้านหาดใน รับร่อ ท่าแซะ
26 โรงเรียนบ้านรับร่อ รับร่อ ท่าแซะ
27 โรงเรียนโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี รับร่อ ท่าแซะ 077-630-767
28 โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ สลุย ท่าแซะ 077-630107
29 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง สลุย ท่าแซะ
30 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน สลุย ท่าแซะ
31 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สลุย ท่าแซะ
32 โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ สลุย ท่าแซะ
33 โรงเรียนประชาพัฒนา สองพี่น้อง ท่าแซะ
34 โรงเรียนบ้านงาช้าง สองพี่น้อง ท่าแซะ
35 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สองพี่น้อง ท่าแซะ 082-486-5627
36 โรงเรียนบ้านทรายขาว สองพี่น้อง ท่าแซะ 077-520052
37 โรงเรียนบ้านยายไท หงษ์เจริญ ท่าแซะ
38 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ 077-630010
39 โรงเรียนบ้านกลาง หงษ์เจริญ ท่าแซะ
40 โรงเรียนประชานิคม 4 หงษ์เจริญ ท่าแซะ 089-5898134
41 โรงเรียนบ้านตาหงษ์ หงษ์เจริญ ท่าแซะ
42 โรงเรียนบ้านบึงลัด หงษ์เจริญ ท่าแซะ
43 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น หินแก้ว ท่าแซะ
44 โรงเรียนบ้านจันทึง หินแก้ว ท่าแซะ 077630013
45 โรงเรียนบ้านหินแก้ว หินแก้ว ท่าแซะ
46 โรงเรียนบ้านหินกบ ชุมโค ปะทิว
47 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ชุมโค ปะทิว -
48 โรงเรียนบ้านดอนทราย ชุมโค ปะทิว 0935796264
49 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ชุมโค ปะทิว
50 โรงเรียนบ้านวังช้าง ชุมโค ปะทิว
51 โรงเรียนบ้านบางจาก ชุมโค ปะทิว 0-7797-9316
52 โรงเรียนบ้านชุมโค ชุมโค ปะทิว
53 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ดอนยาง ปะทิว 0-7757-8401
54 โรงเรียนวัดดอนยาง ดอนยาง ปะทิว
55 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ดอนยาง ปะทิว
56 โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย ดอนยาง ปะทิว
57 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ ดอนยาง ปะทิว
58 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ ดอนยาง ปะทิว 077-578107
59 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ทะเลทรัพย์ ปะทิว 077655074
60 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน บางสน ปะทิว 077586117
61 โรงเรียนวัดดอนกุฎี บางสน ปะทิว
62 โรงเรียนปะทิววิทยา บางสน ปะทิว
63 โรงเรียนบ้านคอกม้า บางสน ปะทิว
64 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) บางสน ปะทิว 077591180
65 โรงเรียนบ้านบนไร่ ปากคลอง ปะทิว
66 โรงเรียนบ้านปากคลอง ปากคลอง ปะทิว
67 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ปากคลอง ปะทิว
68 โรงเรียนบ้านถ้ำธง ปากคลอง ปะทิว
69 โรงเรียนบ้านบ่อสำโรง ปากคลอง ปะทิว
70 โรงเรียนบ้านทุ่งวัวแล่น สะพลี ปะทิว
71 โรงเรียนวัดปากด่าน สะพลี ปะทิว
72 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี สะพลี ปะทิว
73 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สะพลี ปะทิว ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
74 โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา) สะพลี ปะทิว
75 โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล สะพลี ปะทิว 077-622784
76 โรงเรียนบ้านหนองผาก เขาไชยราช ปะทิว
77 โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว เขาไชยราช ปะทิว
78 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) เขาไชยราช ปะทิว
79 โรงเรียนบ้านไชยราช เขาไชยราช ปะทิว
80 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว เขาไชยราช ปะทิว
81 โรงเรียนวัดขุนกระทิง ขุนกระทิง เมืองชุมพร
82 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว ตากแดด เมืองชุมพร
83 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ตากแดด เมืองชุมพร
84 โรงเรียนบ้านในห้วย ตากแดด เมืองชุมพร
85 โรงเรียนนิรมลชุมพร ตากแดด เมืองชุมพร
86 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร
87 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร
88 โรงเรียนบ้านควนจำปา ทุ่งคา เมืองชุมพร
89 โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ทุ่งคา เมืองชุมพร
90 โรงเรียนวัดเขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
91 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ ทุ่งคา เมืองชุมพร 077-641510
92 โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ ทุ่งคา เมืองชุมพร
93 โรงเรียนวัดทุ่งคา ทุ่งคา เมืองชุมพร
94 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง ทุ่งคา เมืองชุมพร 077554124
95 โรงเรียนอนุบาลชุมพร ท่าตะเภา เมืองชุมพร
96 โรงเรียนพิริยะศึกษา ท่าตะเภา เมืองชุมพร
97 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ท่าตะเภา เมืองชุมพร
98 โรงเรียนสหศึกษา ท่าตะเภา เมืองชุมพร
99 โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ ท่าตะเภา เมืองชุมพร
100 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร 0-7750-3376
101 โรงเรียนบ้านบางคอย ท่ายาง เมืองชุมพร
102 โรงเรียนบ้านคอสน ท่ายาง เมืองชุมพร
103 โรงเรียนบ้านบางหลง ท่ายาง เมืองชุมพร
104 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว ท่ายาง เมืองชุมพร
105 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม ท่ายาง เมืองชุมพร 077553273
106 โรงเรียนบ้านสามเสียม นาชะอัง เมืองชุมพร
107 โรงเรียนวัดหูรอ นาชะอัง เมืองชุมพร
108 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง นาชะอัง เมืองชุมพร 077570704
109 โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย นาทุ่ง เมืองชุมพร
110 โรงเรียนวัดนาทุ่ง นาทุ่ง เมืองชุมพร 0-7750-2433
111 โรงเรียนบ้านศาลาลอย บางลึก เมืองชุมพร
112 โรงเรียนบ้านดอนรัก บางลึก เมืองชุมพร
113 โรงเรียนบ้านหนองส้ม บางลึก เมืองชุมพร
114 โรงเรียนวัดบางลึก บางลึก เมืองชุมพร
115 โรงเรียนบ้านหนองเนียน บางลึก เมืองชุมพร
116 โรงเรียนบุญสมบูรณ์สศึกษา บางหมาก เมืองชุมพร
117 โรงเรียนบ้านคอเตี้ย บางหมาก เมืองชุมพร
118 โรงเรียนวัดดอนรวบ บางหมาก เมืองชุมพร
119 โรงเรียนวัดคูขุด บางหมาก เมืองชุมพร
120 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางหมาก เมืองชุมพร 0-7765-9570
121 โรงเรียนบ้านเขาวง บ้านนา เมืองชุมพร
122 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง บ้านนา เมืองชุมพร 0-7750-5338
123 โรงเรียนวัดหัวกรูด ปากน้ำ เมืองชุมพร
124 โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ ปากน้ำ เมืองชุมพร 077521569
125 โรงเรียนบ้านหัวถนน ปากน้ำ เมืองชุมพร
126 โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปากน้ำ เมืองชุมพร
127 โรงเรียนวัดน้อมถวาย วังใหม่ เมืองชุมพร
128 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย วังใหม่ เมืองชุมพร
129 โรงเรียนบ้านนาแซะ วังใหม่ เมืองชุมพร
130 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) วังใหม่ เมืองชุมพร
131 โรงเรียนชุมพรศึกษา วังไผ่ เมืองชุมพร
132 โรงเรียนอนุบาลนลินทิพ วังไผ่ เมืองชุมพร
133 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม วังไผ่ เมืองชุมพร
134 โรงเรียนศรีอุทัยธรรมพัฒนา วังไผ่ เมืองชุมพร
135 โรงเรียนวัดดอนเมือง วังไผ่ เมืองชุมพร 077596601
136 โรงเรียนวัดวังไผ่ วังไผ่ เมืองชุมพร
137 โรงเรียนวัดเชิงกระ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร
138 โรงเรียนวัดแหลมลำภู วิสัยเหนือ เมืองชุมพร
139 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร 077505674 ,0857961837
140 โรงเรียนบ้านคลองสูบ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร
141 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วิสัยเหนือ เมืองชุมพร 0-7763-0054,0-7765-0634,08-9473-3204
142 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร 077558156
143 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม หาดทรายรี เมืองชุมพร
144 โรงเรียนบ้านเขาน้อย หาดพันไกร เมืองชุมพร
145 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร หาดพันไกร เมืองชุมพร 087-276-9207
146 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์หอม หาดพันไกร เมืองชุมพร