ภาพกิจกรรม
ค่ายพุทธบุตร ธรรมธิดา l 2562
     วันที่ 12-14 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ได้ดำเนินการจัดการเข้าค่ายพุทธบุตร ธรรมธิดา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดถ้ำพรุตะเคียน ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร กิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมการเข้าค่ายจำนวนทั้งสิ้น 86 คน คณะครูผู้ดูแลนักเรียนจำนวน 6 ท่าน กิจกรรมการเข้าค่ายดังกล่าว ดำเนินกิจกรรมเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน กิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าวประกอบไปด้วยการรักษาศีล, เจริญศิลภาวนา, เดินจงกรม, ฟังเทศน์ฟังธรรม ศึกษาพุทธประวัติ, บำเพ็ญประโยชน์ต่อพุทธศาสนสถาน, การทำวัตรเช้า-เย็น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิ ตั้งมั่นในศีลธรรม ให้นักเรียนได้นำความรู้และหลักศาสนาที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,10:46   อ่าน 82 ครั้ง