โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
92 หมู่ที่ 15  ตำบลรับร่อ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077-630-767
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย
การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยในวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2563 เพื่อสนับสนุนนักเรียนให้มีทักษะ การอ่าน การเขียน การฟัง ดู พูด หลักภาษาไทยและวรรณคดีและวรรณกรรม โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคีได้จัดกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมหน้าเสาธง
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 63 = พูดให้ความรู้ ความสำคัญเกี่ยววันภาษาไทย
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 63 = อ่านทำนองเสนาะ
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 63 = อ่านออกเสียง ร ล และคำควบกล้ำ
วันพฤหัสที่ 23 กรกฎาคม 63 = พูดรายงานข่าว
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 63 = เล่านิทาน
กิจกรรมในห้องเรียน (ดำเนินการในชั่วโมงเรียนภาษาไทย)
ชั้นอนุบาล 2-3 = เขียนตามเส้นประ ก-ฮ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = การคัดลายมือ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 = เขียนตามคำบอก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = เขียนเรื่องจากภาพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = แต่งคำขวัญ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = แต่งกลอนสี่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = เขียนเรียงความ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = แต่งกาพย์ยานี 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = แต่งกลอนสุภาพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = โต้วาที
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,18:43   อ่าน 63 ครั้ง