โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
92 หมู่ที่ 15  ตำบลรับร่อ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077-630-767
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 2 คน
ชื่อ-นามสกุล : ไพลิน​ ยอดดำเนิน (น้ำหวาน)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 5
อีเมล์ : numvan28n@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ปัญจะภูมิ ศรีงาม (มันแกว)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 12
อีเมล์ : kawpanwan@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม