สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียนบ้านบางไม้เเก้วประชาสามัคคี