โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
92 หมู่ที่ 15  ตำบลรับร่อ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077-630-767
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียนบ้านบางไม้เเก้วประชาสามัคคี