โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
92 หมู่ที่ 15  ตำบลรับร่อ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077-630-767
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบนำเสนอผลงาน Best Practice ขยะรักษ์โลก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 83494
แบบนำเสนอผลงาน Best Practice โรงเรียนสุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.37 MB 83486
แบบนำเสนอผลงาน Best Practiceกระเป๋ารักษ์โลก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 83523
แบบนำเสนอผลงาน Best Practice ผักปลอดสารพิษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.1 MB 85572
แบบนำเสนอผลงาน Best Practice บางไม้แก้วคอฟฟี่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.77 MB 83493
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.87 KB 254829
ดาวน์โหลดหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การล้างมือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1008.86 KB 254882
ดาวน์โหลดหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลัก 9 อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 254849
ดาวน์โหลดเอกสารความรู้เรื่อง การออกกำลังกาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2 MB 254872
ดาวน์โหลดเอกสารความรู้เรื่อง การเเปรงฟัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.99 MB 254849
อาหารสำรับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 254868
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 254856
เส้นทางอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.82 MB 255024
โลกออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 254851
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB 254853
บุคลิกกับการเลือกอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.83 MB 254866
บรรจุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 730.65 KB 254873
บทบาทของคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 255234
ธุรกิจออนไลน์เพื่อการสร้างรายได้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.72 KB 254848
ธุรกิจเพื่อชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.64 MB 255821
เทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.61 KB 254835
ทักษะอาชีพ ธุรกิจออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 723.16 KB 254867
ทักษะในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 889.26 KB 254943
งานช่าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 254906
งานเกษตร การเลี้ยงสัตว์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 257513
คุณสมบัตสำหรับผู้ประกอบอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 254845
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 254852
ข้อมูลเเละสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 254848
ก้าวทันเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 254848
การออกเเบบเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 254867
การสื่อสารข้อมูลเเละเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 254845
การวิเคราะห์อาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 902.54 KB 254837
การบริการอาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 255907
การบริการ เครื่องดื่ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.45 MB 254848
การดูเเลรักษาเสื้อผ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 254838
การใช้ซอฟเเวร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 258170
การจัดสวนในภาชนะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 258541
การจัดเเละตกเเต่งบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 254833
การเเปรรูปผลผลิตทางการเกษตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 254844
กระบวนการทางเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 650.62 KB 254841
กระบวนการเเปลงข้อมูลสู่สารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 254848
เเนวทางการเข้าสู่อาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 254843