ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 64740
"การพัฒนาสถานศึกษาสีขาวสู่ความยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ TOP" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.4 MB 66461
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) ชุมชนกาคเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) JPEG Image ขนาดไฟล์ 227.21 KB 67740
บันทึกข้อตกลง (MOU) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี JPEG Image ขนาดไฟล์ 231.45 KB 67736
แบบนำเสนอผลงาน Best Practice ขยะรักษ์โลก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 85068
แบบนำเสนอผลงาน Best Practice โรงเรียนสุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.37 MB 85079
แบบนำเสนอผลงาน Best Practiceกระเป๋ารักษ์โลก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 84995
แบบนำเสนอผลงาน Best Practice ผักปลอดสารพิษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.1 MB 85866
แบบนำเสนอผลงาน Best Practice บางไม้แก้วคอฟฟี่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.77 MB 85338
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.87 KB 85172
ดาวน์โหลดหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การล้างมือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1008.86 KB 84925
ดาวน์โหลดหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลัก 9 อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 85066
ดาวน์โหลดเอกสารความรู้เรื่อง การออกกำลังกาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2 MB 85113
ดาวน์โหลดเอกสารความรู้เรื่อง การเเปรงฟัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.99 MB 84961
อาหารสำรับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 84994
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 85198
เส้นทางอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.82 MB 85599
โลกออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 85232
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB 85270
บุคลิกกับการเลือกอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.83 MB 85221
บรรจุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 730.65 KB 85261
บทบาทของคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 84973
ธุรกิจออนไลน์เพื่อการสร้างรายได้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.72 KB 85165
ธุรกิจเพื่อชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.64 MB 85726
เทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.61 KB 85209
ทักษะอาชีพ ธุรกิจออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 723.16 KB 85189
ทักษะในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 889.26 KB 85565
งานช่าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 85183
งานเกษตร การเลี้ยงสัตว์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 87718
คุณสมบัตสำหรับผู้ประกอบอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 84918
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 84956
ข้อมูลเเละสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 85088
ก้าวทันเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 85290
การออกเเบบเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 85107
การสื่อสารข้อมูลเเละเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 85053
การวิเคราะห์อาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 902.54 KB 85164
การบริการอาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 88032
การบริการ เครื่องดื่ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.45 MB 85190
การดูเเลรักษาเสื้อผ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 85056
การใช้ซอฟเเวร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 85432
การจัดสวนในภาชนะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 92635
การจัดเเละตกเเต่งบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 85264
การเเปรรูปผลผลิตทางการเกษตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 85002
กระบวนการทางเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 650.62 KB 85088
กระบวนการเเปลงข้อมูลสู่สารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 85144
เเนวทางการเข้าสู่อาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 85298