ภาพกิจกรรม
สอบการเเข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ในโครงการ “เพรชยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13” ปีการศึกษา 2561
วันที่ 29-30 กันยายน พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านบางไม้เเก้วประชาสามัคคี ได้นำนักเรียน เข้าร่วมสอบการเเข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ในโครงการ “เพรชยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13” ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันเเละครูผู้ดูเเลนักเรียนดังนี้ 
หัวหน้าทีมผู้ควบคุม : นายสรพงค์ ศุภโสภณ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
1. ด.ญ.กิตติญา หนองหว้า 
2. ด.ญ.ศิรินธร ดาดวน 
3. ด.ญ.สโรชา สมอุดร 
ครูผู้ดูเเล : นางสาวจันทร์ศรีเนตร จินาเพ็ญ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
1. ด.ญ.ปาลิตา โคนาหาญ 
2. ด.ญ.พิมญาดา เมียงเมิน 
3. ด.ญ.วิภาวัลย์ นัทรี 
ครูผู้ดูเเล : นายชูศักดิ์ เเพ่งภักดี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
1. ด.ญ.ปวีณา สำลีอ่อน 
2. ด.ญ.รุจิรดา กองเกิด 
3. ด.ญ.อุไรวรรณ จำลองกุล 
ครูผู้ดูเเล : นางสาวอุมาภรณ์ รื่นสำราญ
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,09:59   อ่าน 44 ครั้ง