ภาพกิจกรรม
วันอาสาฬหบูชา ปีการศึกษา 2562
     วันที่15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริม บำรุงพระพุทธศาสนา ให้นักเรียนได้ปฎิบัตตนตามวิถีของชาวพุทธ โดยกิจกรรมในวันดังกล่าว ได้มีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้จาก ดร.กันยมาส ชูจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคีและคณะกรรมการสภานักเรียนในสาระความรู้ของวันสำคัญดังกล่าว จากนั้นผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันตักรบาตรข้าวสารอาหารแห้งให้แก่พระภิกษุสงฆ์ และในช่วงบ่าย เวลา 14.30 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกิจปฎิบัติกิจกรรม ณ สำนักสงฆ์บ้านบางไม้แก้ว อันประกอบไปด้วยการแห่เทียนพรรษา, ฟังเทศน์ฟังธรรมความรู้ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เจริญศีลภาวนา และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2562,20:45   อ่าน 64 ครั้ง