ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมการสอน E-BOOK
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านบางไม้เเก้วประชาสามัคคี ได้ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้เเก่ครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ในเรื่อง การสร้างสื่อเเละนวัตกรรมการสอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอส์นิกส์ โดยใช้โปรเเกรม FLIP PDF Professional ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านบางไม้เเก้วประชาสามัคคี การจัดการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.กันยมาส ชูจีน ผู้อำนวยการโรงเรียน เเละคุณครูสุกาลดา วงศ์ภักดี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ การอบรมดังกล่าวประกอบด้วยข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทั้งสิ้น 48 ท่าน โดยได้ครูศราวุธ เสาวนิช เป็นวิทยากรในการอบรม การอบรมในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้ครูเเละบุคลากรทางการศึกษาได้นำความรู้ไปสร้างเเละพัฒนาสื่อสำหรับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเเละสนับสนุนการทำวิจัยต่อไป
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2562,13:39   อ่าน 37 ครั้ง