ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
    วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านบางไม้เเก้วประชาสามัคคี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นำโดย ดร.กันยมาส ชูจีน พูดคุยกับผู้ปกครองในเเนวทางการบริหารงานของปีการศึกษาที่ 2 เเละเเนวทางในการร่วมมือการดูเเลนักเรียน จากนั้นกลุ่มบริหารวิชาการได้ชี้เเจงเเนวทางการจัดการเรียนการสอน การติดตามงานเเละการติดตามผลการเรียนของนักเรียน การเเนะนำบุคลากรใหม่ที่ได้รับการบรรจุเเต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนจากกลุ่มบริหารงานบุคคล การทำความเข้าใจในการดูเเลปกครองนักเรียนจากคุณครูหัวหน้างานปกครอง จากนั้นให้ผู้ปกครองพบกับครูประจำชั้นของนักเรียนในความดูเเลเพื่อชี้เเจงเรื่องระเบียบเเละการปฏิบัติตนเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านบางไม้เเก้วประชาสามัคคีต่อไป
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2562,12:40   อ่าน 87 ครั้ง