ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเครื่องหมายทางการลูกเสือระดับ วูดแบดจ์ 2 ท่อน
   วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ได้จัดพิธีมอบเครื่องหมายทางการลูกเสือระดับ วูดแบดจ์ 2 ท่อน จาก ดร.กันยมาส ชูจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ให้แก่ครูผู้ผ่านการประเมินทั้ง 11 ท่าน อันประกอบไปด้วย นางสาวศลิษา คงชนะ, นางสาวจุฑามาศ สมสมัย, นางสาวจอมขวัญ ศักดิ์ตระกูล, นางสาวธารารัตน์ น่านวงค์,นางสาววิลาสินี เมืองอุดม, นายชูศักดิ์ แพ่งภักดี, นางสาวประไพ นิลทัย, นางสาวบัณฑิตา อ้อซ้าย, นายศราวุธ เสาวนิช, นางสาวสุพัตรา ยืนยิ่งและนางสาวศิริพร อนุกูลกาญจน์
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2562,20:22   อ่าน 67 ครั้ง