ภาพกิจกรรม
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ วันที่ 6-8 มกราคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติในงาน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี” ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรายการที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 และเข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี” ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในครั้งนี้ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคียังได้เป็นตัวแทนในการนำคณะบุคลากรและนักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในหัวข้อ “เรียนเล่น เน้นอาชีพ” โดยนำร้านกาแฟ B.M.K Café กาแฟดีที่บ้านเรา เข้าร่วมจัดนิทรรศการ นิทรรศการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการร้านกาแฟ และนายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการ สพป. ชุมพร เขต1 พร้อมคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนในการจัดนิทรรศการ
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2563,19:37   อ่าน 86 ครั้ง