ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตาม การประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 7 ธ.ค. 2563 นางอรทัย จิตณรงค์ และนายชูศักดิ์ แพ่งภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี และคณะครู ร่วมต้อนรับ นางวลัยรัตน์ ขวัญพุต และนางสาววะชิราพรรณ์ พรหมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เข้านิเทศ ติดตาม การประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมจามจุรี และห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2563,19:00   อ่าน 651 ครั้ง