ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแกนนำและครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม หัวข้อ "ปณิธานความดีทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา"
นางสาวสุดใจ ดำคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอรทัย จิตณรงค์ และนายชูศักดิ์ แพ่งภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูที่ได้เข้าร่วมโครงงานตามที่ สพฐ.ได้คัดเลือกโครงงานคุณธรรม หัวข้อ "ปณิธานความดีทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาล 5 รร.บ้านบางไม้แก้วแระชาสามัคคีได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบระดับประเทศ ทั้งนี้ สพฐ.ได้มิบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนและคณะครูที่ปรึกษาโครงงานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ทั้งนี้โรงเรียนบ้านบางไม้แก้ว ได้ส่งโครงงานคุณธรรมเรื่อง ทุกคนจ๋า...ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา...โดยผ่าน 4 กิจกรรมย่อยดังนี้ 1.กิจกรรมคุณธรรมสัญจร 2.กิจกรรมดีเจน้อยปล่อยพลังบวก 3.กิจกรรมโรงเรียนดีของหายได้คืน 4.กิจกรรมส่งต่อกล่องนม...สานต่อความดีตามที่ สพฐ.ได้คัดเลือกโครงงานคุณธรรม หัวข้อ "ปณิธานความดีทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาล 5 รร.บ้านบางไม้แก้วแระชาสามัคคีได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบระดับประเทศ ทั้งนี้ สพฐ.ได้มิบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนและคณะครูที่ปรึกษาโครงงานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ทั้งนี้โรงเรียนบ้านบางไม้แก้ว ได้ส่งโครงงานคุณธรรมเรื่อง ทุกคนจ๋า...ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา...โดยผ่าน 4 กิจกรรมย่อยดังนี้ 1.กิจกรรมคุณธรรมสัญจร 2.กิจกรรมดีเจน้อยปล่อยพลังบวก 3.กิจกรรมโรงเรียนดีของหายได้คืน 4.กิจกรรมส่งต่อกล่องนม...สานต่อความดี
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2564,14:56   อ่าน 377 ครั้ง