ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 75) 25 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูภาษาไทย (อ่าน 65) 25 ม.ค. 65
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง) (อ่าน 104) 18 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างภาษาไทย (อ่าน 283) 10 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคีเรื่องการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On - Site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 149) 06 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์แนวทางการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพใจของนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมการเปิดเรียน (อ่าน 61) 24 ธ.ค. 64
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41-42/2564 (อ่าน 47) 11 พ.ย. 64
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (อ่าน 63) 11 พ.ย. 64
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37-38/2564 (อ่าน 45) 09 พ.ย. 64
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39-40/2564 (อ่าน 46) 09 พ.ย. 64
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ กองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (อ่าน 47) 31 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (อ่าน 93) 09 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564 และ ครั้งที่ 36/2564 (อ่าน 63) 01 ต.ค. 64
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน (อ่าน 56) 30 ก.ย. 64
รับเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ของนักเรียนชั้น อ.2-ป.6 เดือนกันยายนและเดือนตุลาคม (อ่าน 48) 28 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันมหิดล" ประจำปี 2564 (อ่าน 0) 24 ก.ย. 64
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31-34/2564 (2) (อ่าน 35) 14 ก.ย. 64
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31-34/2564 (1) (อ่าน 45) 14 ก.ย. 64
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (อ่าน 40) 14 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคีเรื่องริบหลักประกันสัญญา (อ่าน 106) 18 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี เรื่องขยายการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-demand และ on-hand (อ่าน 136) 12 มิ.ย. 64
ประกาศเลื่อนการรายงานตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 147) 06 พ.ค. 64
ประกาศราชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 179) 22 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 162) 21 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย (อ่าน 176) 20 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 256) 08 เม.ย. 64
ประกาศการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 218) 24 ก.พ. 64
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคีได้รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2563 ปีที่ 2 (อ่าน 216) 19 ก.พ. 64
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคีได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 (อ่าน 194) 19 ก.พ. 64
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม (อ่าน 226) 15 ก.พ. 64
ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาเปิดเรียนตามปกติ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 266) 27 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับโควตาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ระดับ (ปวช) (อ่าน 291) 20 ม.ค. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (อ่าน 227) 06 ม.ค. 64
ประกาศปิดเรียนด้วยมีเหตุพิเศษเนื่องด้วยการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 236) 02 ม.ค. 64
แจ้งปิดภายใน และปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 293) 14 พ.ย. 63
รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563 (อ่าน 332) 04 ต.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (อ่าน 309) 01 ต.ค. 63
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่ครัว (อ่าน 357) 01 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี (อ่าน 357) 15 ก.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(ภาษาไทย) (อ่าน 348) 02 ก.ย. 63